Beste dorpsgenoten,

Geboren en getogen in onze mooie gemeente sta ik met hart en ziel achter al haar inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties die zij rijk is. Deze rijkdom dient ten volle ondersteund en aangemoedigd te worden door het lokale bestuur. Daartoe wens ik mij met volle goesting te engageren voor het welzijn van iedereen. Onze gemeente moet een aangename plaats zijn en blijven om te wonen en te leven. Dit is mijn politieke verbintenis tegenover U allen!

Als individu alleen valt dit niet te verwezenlijken. Bij Samen Één vond ik een (h)echte ploeg, die voor elkaar speelt, met het gemeenschappelijk doel iets moois te verwezenlijken voor onze gemeente. Vandaar dat ik met trots en enthousiasme samen met dit gedreven team naar de verkiezingen trek en met vertrouwen om Uw gewaardeerde stem verzoek! Van harte dank bij voorbaat!

Dynamische aanjager van een
aanmoedigend en ondersteunend bestuur.