Mijn ambities

• Promotie van handel in de dorpskernen

• Verenigen van mensen in "Dorpsraden" in alle deelgemeentes

• Duurzaam ontwikkelen van open ruimte in de kernen met diversiteit van woontypologiën

• Meer ruimte voor fietser en voetganger in een veilige en nette omgeving

• Ten dienste en bereikbaar voor alle burgers

Betrouwbaar en ambitieus vooruit!