Doelstellingen

Een Groot-Anzegem waar iedereen zich geborgen voelt, met voldoende sportmogelijkheden
Veiligheid boven alles, met inbraakbeveiliging, aanpakken van criminaliteit, voldoende drugpreventie en politietoezicht.
Kent de gevaren door zelf als vrijwilliger bij te springen als zaalwachter sportdienst Torrebos.
Oog voor dier en natuur

• Een goed onderhouden wegeninfrastructuur
• Begeleiding van senioren en mensen met een beperking
• Proper en net Groot-Anzegem, zwaar bestraffen van sluikstorten
• Aanpak van leegstand en verkrotting.

Helpen waar nodig.