Beste dorpsgenoten,

Ik heb mij altijd al graag ingezet in het verenigingsleven om mee te helpen denken, te zoeken naar initiatieven, op de hoogte te blijven van wat er leeft, de sociale contacten,... Net om deze redenen wil ik mij nu ook graag inzetten voor ons Anzegem.
Samen met onze groep en jullie wil ik meehelpen om onze gemeente te laten 'bloeien'! Om te kunnen blijven genieten van onze mooie uitzichten die onze glooiende gemeente ons geeft. Zowel voor de ravottende kinderen, als voor de stille genieters, sporters, schoolgaande jeugd... Ik geloof rotsvast dat dit kan in combinatie met een 'bloeiende' gemeente op ondernemend vlak; bedrijven, KMO's, land- en tuinbouw.
Natuur en mooi wonen kan volgens mij perfect samengaan in onze gemeente als er goed kan overlegd worden. Daarom wil ik enkele waarden respecteren die ik in de verenigingen alsook op ons bedrijf uiterst belangrijk vind:
• Wederzijds respect, het begin voor een goede dialoog;
• Openheid, toegankelijkheid: een bestuur moet toegankelijk zijn voor iedereen en openstaan voor een goede communicatie, zo worden misverstanden en frustraties vermeden;
• Vertrouwen, op een bestuur moet je kunnen rekenen, zonder vertrouwen geraak je nergens.

Ik ben er hard van overtuigd dat ik deze waarden terugvind bij onze partij, daarom wil ik mij dan ook samen met onze groep inzetten voor jullie allemaal,
voor een "bloeiend" Anzegem!