Mijn ambitie

voor onze gemeente is geïnspireerd vanuit mijn professionele ervaring als directie van

een vrije basisschool en als mama van 2 jonge kinderen:

• Een blijvende efficiënte inzet van de financiële middelen van onze gemeente.

• Durven investeren in toekomstgerichte projecten voor onze gemeente.

• Een verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en vakantiewerking.

• Inzetten op veiligere fiets- en voetgangersomgevingen.

• Een betere aanpak van hulp aan gezinnen met financiële, sociale en familiale noden.

Een toekomstgerichte aanpak.