Politiek beoefenen

zit in mijn genen en is dan ook duidelijk een roeping, weliswaar vroeger dan verwacht. Vooraleer inhoudelijk verder te gaan, stel ik mij graag aan u voor. Als dochter van Claude en Caroline ben ik een geboren en getogen Anzegemnaar, ik heb één broer Charles. Ik heb de lagere school doorlopen in de Vrije Basisschool Anzegem, in het middelbaar onderwijs startte ik met Moderne Wetenschappen in het College van Waregem.
Al snel ontdekte ik mijn grote interesse in mens en maatschappij, daarom veranderde ik na twee jaar naar Humane Wetenschappen in Hemelvaart, eveneens te Waregem. Op dit moment studeer ik Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Gent, mede hierdoor wordt mijn engagement alleen maar groter. Net zoals mijn papa wil ik iedereen van welke rang, stand of overtuiging dan ook naar best vermogen helpen, steeds met een visie op de toekomst van onze bloeiende gemeente en haar inwoners. Er moet verder hard gewerkt worden met gezond verstand en voor ieder op een gelijke manier. 
Ik wil rechtlijnig en duidelijk zijn in alles wat ik doe en keur windhaanpolitiek dan ook ten zeerste af. Het beleid van heden legt dan ook de basis voor morgen. Ik hoop dat ik van jullie de kans krijg om te groeien en om mezelf te bewijzen, ik zal elke stap van het verhaal met een toegewijd hart nemen en ik ben heel enthousiast over alles wat komen zal. Bij deze trek ik mijn stoute schoenen aan en grijp ik deze uitdaging met beide handen.

Met volle overtuiging stel ik mij kandidaat!